telefonsarunas likumi

5 veiksmīgas telefonsarunas likumi

Lai gan telefonsaruna nevar aizstāt sarunu aci pret aci, tomēr tas ir ļoti populārs komunikācijas veids gan privāti sadzīvisku, gan nopietnāku – ar mācībām un darbu saistītu – situāciju risināšanā. Nereti telefonsaruna var kļūt par tavu vizītkarti. Un tu taču gribi, lai iespaids par tevi ir tas labākais? Kas jādara, lai draugi, pasniedzēji un potenciālie darba devēji uzskatītu tevi par labu un konstruktīvu sarunas biedru, stāsta Latvijā lielākā zvanu un kontaktu centra Trancom Worldwide Latvia uzņēmējdarbības vadītāja Madlena Heinrihsone.

 

  1. Ieklausies

Aktīva klausīšanās ir viens efektīvas telefonsarunas zelta likumiem. Velti sarunas biedram nedalītu uzmanību un nepārtrauc viņu. Atceries, ka sarunā pa telefonu nevari izmantot ķermeņa valodu un mīmiku kā instrumentus, lai izrādītu savu interesi, tādēļ ir svarīgi ik pa brīdim verbāli apstiprināt, ka esi dzirdējis teikto – “Jā”, “Saprotu”, “Protams” u. c.

Uzmanīgi klausoties, sarunas laikā varēsi izvairīties no pārpratumiem un liekiem jautājumiem. Ja tev šķiet, ka neesi sapratis teikto, droši pārfrāzē, sakot: “Ja es saprotu pareizi, tad tas, ko tu saki, ir…”
Paturot šo prātā, tevi uzskatīs par labu un uzmanīgu sarunas biedru!

img830

  1. Draudzīgs un pozitīvs balss tonis slēpjas aiz smaida

Telefona sarunā ļoti liela nozīme ir ne tikai teiktā saturam, bet arī tam, kā tu pasniedz informāciju. Pat vislabākās ziņas otra ausīm var nešķist pacilājošas, ja runāsi monotonā, pieklusinātā balsī.

Atceries, ka efektīva telefonsaruna ir pozitīva saruna, un tavs smaids ir ātrākais un vieglākais ceļš uz to. Lai cik dīvaini tas šķistu, smaidu tik tiešām var dzirdēt klausules otrā galā. Smaids uzlabos sarunas biedra omu, saruna raisīsies vieglāk un, kas to lai zina, iespējams, saņemsi pat negaidītu uzaicinājumu uz kafiju vai pat darba piedāvājumu. Liec lietā smaidu ik dienu!

  1. Esi pārliecināts par sevi

Veiksmīgā un efektīvā telefona sarunā nepārliecinātībai par sevi nav vietas! Atceries, ka jebkura saruna ir informācijas apmaiņa starp diviem cilvēkiem, kuri vēlas nonākt pie kāda vienota mērķa. Ja sevi noskaņosi pozitīvi, spēsi atraisīties un būsi nesamākslots.

Lai radītu par sevi pārliecināta cilvēka iespaidu, izvairies no nekonkrētiem vārdiem un frāzēm “es nezinu”, “varbūt”, “es mēģināšu” u. c. – aizstāj šo nelāgo paradumu ar tiešumu savās atbildēs.

Pie mums Transcom kontaktu centrā bieži izmantojam arī ķermeņa valodu kā palīglīdzekli pārliecināta balss toņa radīšanai. Lai gan sarunu biedrs tevi neredz, droši iemaini sēdēšanu pret stāvus pozīciju un apzinies savu ķermeņa valodu (piekrītoši māj ar galvu, žestikulē ar rokām, iespēju robežās vari arī pārvietoties pa telpu). Tas palīdzēs tavai balsij izklausīties enerģiskai, līdz ar to vairāk pārliecinātai.

Šis noteikti ir viens no izaicinošākajiem efektīvas sarunas priekšnosacījumiem. Taču iepriekš minētie ieteikumi tev noteikti palīdzēs Fake It ‘Til You Make It (imitē līdz brīdim, kamēr tev patiešām sanāks).

  1. Esi pozitīvs

Ja vēlies būt veiksmīgs jebkurā telefonsarunā, tev noteikti ir jāapgūst prasme pozitīvi pozicionēt jebkuru – pat visnegaidītāko – situāciju. Patiesībā tas ir ļoti vienkārši – vienmēr fokusējies uz to, ko tu vari izdarīt, un centies saskatīt jebkuram negaisa mākonim zelta maliņu. Ja esi nonācis situācijā, kad tev ir jāpasaka negatīva informācija, izdari to un tad obligāti turpini teikumu ar kādu no sakārtojuma saikļiem – bet, tomēr, tačuun nelielu pozitīvisma devu, lai ļautu sarunu biedram arī šajā situācijā saskatīt ko pozitīvu.

Ja saskaries ar negācijām, ir īpaši svarīgi uzturēt pozitīvu garu, jo neviens taču ilgi nespēj dusmoties uz kādu, kurš ir ļoti draudzīgs, pozitīvs un smaidīgs.

  1. Sarunas kopsavilkums

Reizēm, risinot kādu jautājumu, saruna ievelkas un kļūst komplicēta. Rezultātā, ja tā netiek efektīvi noslēgta, rodas apjukums par to, kāds bija sarunas kopsaucējs, atbildības utt. Tāpēc ir svarīgi sarunas noslēgumā sniegt sarunas biedram nelielu kopsavilkumu par galvenajām zvana niansēm, lai abām pusēm ir skaidrs, piemēram, nospraustais mērķis, turpmākās darbības, datumi un pulksteņa laiki. Ieviešot šādu praksi savos zvanos, sarunas biedram nebūs šaubu, ka proti veidot konstruktīvas sarunas un esi labs sarunu vedējs.

 

Хотя телефонный разговор и не может заменить беседу с глазу на глаз, он всё же является очень популярным средством общения в решении как личных и бытовых вопросов, так и более серьёзных ситуаций, связанных с учёбой и работой. Нередко телефонный разговор может стать твоей визитной карточкой. А ты ведь хочешь, чтобы впечатление о тебе было по возможности лучшим? Что нужно сделать, чтобы друзья, преподаватели и потенциальные работодатели считали тебя хорошим и конструктивным собеседником? Об этом рассказывает коммерческий директор крупнейшего в Латвии центра обработки звонков и контактов Trancom Worldwide Latvia Мадлен Хейнрихсон.

 

  1. Прислушивайся

Умение активно слушать – одно из “золотых” правил эффективного телефонного разговора. Уделяй собеседнику своё безраздельное внимание и не прерывай его. Помни, что в телефонном разговоре ты не можешь использовать мимику и язык тела для того, чтобы показать свою заинтересованность, поэтому важно периодически устно подтверждать. что ты услышал сказанное, говоря “Да”, “Понимаю”, “Конечно” и т.д.

Внимательно слушая, ты можешь избежать в разговоре недоразумений и лишних вопросов. Если тебе кажется, что ты не понял сказанное, смело перефразируй, говоря: “Если я правильно понимаю, то Вы говорите, что…”

Следуя этому правилу, ты добьёшься того, чтобы тебя считали хорошим и внимательным собеседником!

  1. Дружелюбный и позитивный голос скрывается в улыбке

В телефонном разговоре большое значение имеет не только содержание сказанного, но и то, как ты подаёшь информацию. Даже самые хорошие новости могут не показаться собеседнику вдохновляющими, если при этом ты говоришь монотонным, приглушённым голосом.

Помни, что эффективный телефонный разговор – это разговор позитивный, и самым быстрым и лёгким способом этого достичь является твоя улыбка. Как бы странно это не звучало, улыбку действительно можно слышать в телефонной трубке. Улыбка повысит настроение твоего собеседника, разговор будет происходить легче, и тогда, как знать – возможно, ты получишь приглашение на чашечку кофе, или даже предложение работы. Пускай улыбку в дело постоянно!

  1. Будь уверен в себе

Неуверенности в себе нет места в успешном и эффективном телефонном разговоре! Помни, что любой разговор является обменом информацией между двумя людьми, желающими достичь какой-либо единой цели. Если настроишь себя позитивно, ты сможешь стать раскованным и естественным.

Чтобы произвести впечатление уверенного в себе человека, избегай неконкретных слов и фраз “я не знаю”, “может быть”, “я попробую” и т.д. Замени в своих ответах эту скверную привычку прямотой. В своей работе в центре контактов Transcom мы также часто используем язык тела в качестве вспомогательного средства для того, чтобы сделать свой голос уверенным. Хотя твой собеседник тебя и не видит, смело меняй сидячее положение на стоячее и используй язык тела (кивай головой, жестикулируй руками, в пределах возможности также можно перемещаться по комнате). Благодаря этому, твой голос будет звучать энергичнее, а значит – более уверенно.

Определённо, это является одной из наиболее непростых предпосылок к эффективному разговору. Однако вышеуказанные рекомендации обязательно помогут тебе пользоваться принципом Fake It ‘Til You Make It (имитируй до тех пор, пока у тебя не получится на самом деле).

  1. Будь позитивен

Если хочешь достичь успеха в любом телефонном разговоре, тебе обязательно нужно освоить умение позиционировать любую, даже самую неожиданную ситуацию в позитивном ключе. На самом деле, это очень просто – всегда концентрируйся на том, что ты можешь сделать, и старайся разглядеть луч света в любой грозовой туче. Если ты оказался в ситуации, когда тебе нужно сообщить кому-либо негативную информацию, сделай это, но обязательно продолжи фразу каким-нибудь связующим словом – но, тем не менее, однако – и небольшой дозой позитива, чтобы собеседник и в этой ситуации смог усмотреть хоть что-то положительное.

В негативных ситуациях особенно важно поддерживать позитивный дух, поскольку никто не может долго сердиться на человека очень дружелюбного, положительного и улыбчивого.

  1. Сводка разговора 

Иногда, при решении каких-либо вопросов, разговор затягивается и становится сложным. В результате, если не получается его эффективно завершить, возникает замешательство по поводу того, что было общей темой разговора, какова ответственность каждого и т.д. Поэтому в заключение разговора важно дать собеседнику небольшую сводку основных моментов разговора, чтобы обеим сторонам была ясна, например, поставленная цель, дальнейшие действия, даты и время. Если ты будешь использовать это практику в телефонных разговорах. у твоего собеседника не будет сомнений по поводу того, что ты умеешь конструктивно строить разговор и хорошо его вести.