Erasmus+projekti
Erasmus+projekti,Eiropas brīvprātīgais darbs, Jauniešu apmaiņas projekti, jauniešu iespējas

Programma „Erasmus+ Jaunatne darbībā”- iespēja piedzīvot vairāk.

Ikvienam jaunietim ir iespēja iesaistīties programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Bet ko tas īsti nozīmē?  Tā ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Tā ietver sevī gan jauniešu apmaiņas projektus, gan Eiropas Brīvprātīgo darbu. Tā iespēja, kuru vērts izmantot, lai piedzīvotu vairāk. Projekts var būt tava zaļā gaisma ceļā uz jaunām prasmēm, zināšanām un piedzīvojumiem.

erasmus

Jauniešu apmaiņas projekti

Apmaiņas projekta pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi ( piemēram, jauniešu līdzdalība, rasisms, kultūras mantojums, vide, jauniešu problēmas), tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, pieredzi, attīstīt prasmes un dalīties zināšanās ar citiem.

Projekti norisinās sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, līdz ar to ir  iespējams gan doties ārpus Latvijas uz citām valstīm, gan piedalīties projektos Latvijā. Svarīgi zināt, ka projekti ir ļoti dažādi, gan laika, gan temata, gan pašas norises ziņā, tāpēc katrs var atrast sev piemērotu. Turklāt, lielākoties šie projekti tiek finansēti, tāpēc neprasa jaunieša paša ieguldījumu.

KĀ TAS NOTIEK?
1. Tiek atrasts projekts, kas interesē, ir saistošs.
2. Tiek aizpildīta pieteikuma veidlapa/ anketa.
3. Pozitīvas atbildes gadījumā ar tevi sazinās Latvijas puses organizācija, detalizēti pastāstot par projektu, tā norisi, plānu.
4. Atkarībā no izvēlētā projekta ( vai tas notiek Latvijā, ārvalstīs vai vairākās valstīs) tiek organizēta nokļūšana.
5. Notiek projekta aktivitātes ( tās var būt no trim dienām līdz pat nedēļai un vairāk, viss atkarīgs no projekta) un projekta mērķu sasniegšana.

doties-cela

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Tā ir iespēja jauniešiem, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi, periodā no 2 līdz 12 mēnešiem.

  • Jaunietim par dalību nav jāmaksā (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā)
  • Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu ( bet tiek dota neliela kabatas nauda personiskiem tēriņiem)
  • Tiek segti izdevumi, kas saistīti ar projektu: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, darbam nepieciešamā apmācība un valodu kursi.

KUR IESPĒJAMS DARBOTIES?

Nevalstiskā organizācijā dažādās darbības jomās valsts/pašvaldību iestādēs (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas) pašvaldībā Eiropas līmeņa organizācijā, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā Starptautiskā starpvaldību organizācijā U.C

soma


 

Kas svarīgi, jaunietim ir iespēja ne tikai iesaistīties projektā, kas jau izveidots vai piekrist brīvprātīgā darba iespējai, kas jau tiek piedāvāta, bet arī veidot projektu pašam.  Tā ir  reāla iespēja īstenot pašam savu ideju, no nulles, kopā ar vienaudžiem  – izveidojot kopīgu apmaiņas projektu. Tā pat var  arī iesniegt projektu Eiropas Brīvprātīgajam darbam, pašam meklējot organizācijas un sev saistošo nodarbošanos. Par to visu sīkāk iespējams lasīt un to visu apgūt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

 

 

gudrsngudraks