Ideju pavasaris

Konkurss “Ideju Pavasaris”

Imanta Ziedoņa muzejs kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātiem zinātnē aicina skolēnus piedalīties konkursā “Ideju pavasaris”, izaicinot jauniešus jaunrades procesam.

Projekta “Ideju pavasaris” mēŗkis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem, apvienojot, tā šķietami, nesavienojamo.

“Idejas” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par radošo, radošuma veicinošo, inovācijām mūzikā, mākslā, ekonomikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā vai Tev tuvā tēmā, parādot  attieksmi par Latvijā nozīmīgo un aktuālo, iesaistot līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā.

Projekta mērķauditorija 9. – 12. klases skolēni.

Informācija un reģistrēšanās šeit.

Radošās rezidences

Plānotas trīs radošās rezidences ziemā: Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī (viena rezidence katrā pilsētā un katram dalībniekam ir iespēja nokļūt uz vienu no rezidencēm), kurās būs iespēja smelties dažāda veida pieredzes stāstus, kā arī piedalīties dažāda veida radošajās darbnīcās, lai pilnveidotu savu idejas “skeletu”.

Darbnīcas: fizika, kognitīvās zinātnes, bizness, mūzika, māksla, improvizācija / runas māksla, komunikācijas / žurnālistika, kritiskā domāšana.

Konkursa nolikums un pieteikšanās  

Konkursa darbi līdz 2017.gada 25. janvārim jāiesūta elektroniski uz maija.jaunzeme@ziedonamuzejs.lv vai jānogādā Imanta Ziedoņa muzeja birojā, Aldaru ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Darbam jāpievieno: idejas apraksts* (līdz 500 vārdiem), vārds, uzvārds, skola, klase/kurss, telefona numurs un epasta adrese.

*Aprakstā jāatbild uz jautājumiem:

  • Kas ir Tava ideja;
  • Kam tā ir domāta ( mērķauditorija);
  • Kā tā mainīs vidi Tev apkārt;
  • Kas nepieciesams lai realizētu (resursi, komanda, utml.);
  • Kā tā tiks realizēta.

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti zinātnē: Vjačeslavs Kaščejevs, Jurģis Šķilters, Egils Stalidzāns, Imanta Ziedoņa muzeja valdes loceklis Jānis Holšteins-Upmanis un fonda “Viegli” attīstības direktore Žanete Grende.  Izvērtējot idejas tiks ņemts vērā – iespēja ideju realizēt, izpaustais radošums un darba kvalitāte.

Žūrija  izskatīs ideju atbilstību nolikumam, kas iegūs tiesības piedalīties “Ideju pavasara” radošajā rezidencē.

Ieguvums

  • Piedzīvosi savas idejas transformācijas procesu.
  • Iegūt jaunus draugus un kontaktus.
  • Uzzināt kas ir ideja un kā tā veidojas.
  • Iespēja strādāt kopā ar Latvijā zināmiem māksliniekiem, biznesmeņiem, improvizatoriem vai fiziķiem.
  • Iespēja nokļūt Imanta Ziedoņa vasarnīcā “Murjāņos”, ja dalībnieka ideja tiks realizēta.

Imanta Ziedoņa muzeja misija:  Balstoties Imanta Ziedoņa (1933-2013) idejās, daiļradē paustajā un viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiemm radošā veidā izzināt sevi un pasauli.