Drosmes trūkums ir tas, kas traucē Latvijas jauniešiem noticēt sev, izvirzīt mērķus un gūt panākumus dzīvē. Lai stiprinātu jauniešus, palīdzētu vairot viņu pašapziņu un drosmi veikt pastāvīgas izvēles, maijā Narvesen veikalos sākta ziedojumu vākšanas akcija motivācijas programmas MOT. Izvēlies drosmi! nodarbību atbalstam Latvijas skolu 7. – 9. klasēs. Aicinām iesaistīties akcijā un ziedot Narvesen veikalu ziedojumu kastītēs, lai nākamajā mācību gadā jau 1350 skolēniem būtu pieejamas mūsdienīgas, interaktīvas un iedvesmojošas motivācijas nodarbības.

Drosme – viena no 21. gadsimta skolēnu nozīmīgākajām dzīves prasmēm

Tieši drosme, atbildība, līdzcietība un solidaritāte, līdzās citām svarīgām vērtībām, ir izceltas kā tās, kurām nākotnē Latvijas skolās obligātā mācību satura ietvaros jaunajā kompetenču modelī būs jāpievērš īpaša uzmanība. Tā kā precīzi  nezinām, kādas profesijas vai zināšanas būs vajadzīgas pēc 10 vai 20 gadiem, 21. gadsimts ir ne tikai strauju pārmaiņu laiks, bet arī liels izaicinājums skolu sistēmai. Iespējams, tad pieprasītas būs profesijas, kuru šodien vēl nav. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, kas ir tās zināšanas, ko skolām būtu jāpalīdz apgūt saviem skolēniem? “Mūsdienās skolēniem vairs nepietiek tikai ar konkrētu faktu zināšanām, svarīgs ir īpašību un spēju kopums, kas palīdz orientēties un izdzīvot mainīgos apstākļos, tāpēc obligātā mācību satura ietvaros ir definētas tādas vērtības, īpašības un prasmes kā kritiskā domāšana, jaunrade jeb radošums, spēja patstāvīgi mācīties, sadarbība, līdzcietība un empātija, atbildība un drosme. Ir jāmaina veids, kā šīs prasmes iemācīt. Lai tas ir inovatīvi, interesanti un iesaistoši. Skolēnu motivācijas trūkums un pasīva iesaistīšanās mācību procesā ir būtiska problēma,” uzskata Ineta Rudzīte, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktore.

 

Strauji aug skolu interese par motivācijas programmas MOT. Izvēlies drosmi! nodarbībām

“Lai gan tikko noslēdzies pirmais gads, kopš pirmo piecu Latvijas skolu skolēniem ir iespēja piedalīties MOT. Izvēlies drosmi! programmā, arvien vairāk skolu izrāda interesi pievienoties. Tāpēc nākamajā gadā jau 35 brīvprātīgie treneri vadīs nodarbības 14 skolās aptuveni 1350 pusaudžiem. Un, tā kā skolu interese par MOT nodarbībām turpina pieaugt, mums ir nepieciešams gan sabiedrības, gan uzņēmumu atbalsts, lai ieceres realizētu un mēs patiešām varētu nodrošināt iespēju sākt programmu visās skolās, kas to vēlas,” stāsta MOT Latvija vadītāja Ilze Paidere Staķe. Viņa arī uzsver, ka programmas mērķis ir kļūt pieejamiem visu Latvijas novadu skolu jauniešiem.

Uzņēmums Narvesen ir kļuvis par iniciatoru un lielāko atbalstītāju Latvijas skolu jauniešu motivācijas programmai MOT. Izvēlies drosmi! Katrīne Judovica, Narvesen Baltija vadītāja aicina arī citus uzņēmumus un sabiedrību iesaistīties akcijā: “Mēs ticam, ka drosme, atbildība un rūpes par apkārtējiem ir vērtības, kas šķiet svarīgas ne tikai mums kā uzņēmumam, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc aicinām visus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt šo mūsu jauniešiem tik svarīgo programmu, kas bagātinās esošo skolu piedāvājumu, audzinot vērtības un prasmes, kas ne vien bruģēs jauniešu ceļu uz panākumiem nākotnē, bet arī padarīs Latviju par labāku vietu, kur dzīvot.”

 

 

 

 

Kas ir MOT?