Young Media House – vieta, kur satikties mediju talantiem

Tā būs vieta, kur satikties, un vieta, kur radīt jaunas idejas. Un vēl tā noteikti būs radoša, daudzveidīga un aktīva vieta tieši jauniešiem. Par jauno mediju centru Young Media House, kas vērs durvis jau septembrī, stāsta jauniešu organizācijas Avantis radošā direktore Ilona Bičevska un Young Media Sharks projektu vadītāja Agnese Freimane.  

Kā jums radās ideja par jauno mediju centru?

Ilona: Šāda ideja man bija jau vairākus gadus. Doma bija izveidot jauniešu talantu attīstības centru, kur viņi pirms vidusskolas beigšanas var papildus attīstīt prasmes sev interesējošās jomās un izmēģināt savus spēkus dažādās sfērās, lai varētu veiksmīgāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Mēs sākam ar mediju jomu, jo jau piecus gadus attīstām izglītojošu kustību un nometni Young Media Sharks. Esam sapratuši, ka mediju joma jauniešus ļoti interesē, bet skolās to nemāca, turklāt jauniešiem, lai darbotos medijos, ir nepieciešamas praktiskās iemaņas. Tāpat esam sapratuši, ka nepieciešama pastāvīga vieta, kur jaunieši ar līdzīgām interesēm varētu darboties un radīt jaunu saturu mediju vidē pašu vienaudžiem.

Ar Vācijas Federālās ārlietu ministrijas atbalstu, kā arī sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā jau septembrī varēsim uzsākt pilotprojektu Young Media House.

Kāds ir jaunā mediju centra galvenais mērķis?

Ilona: Apvienot darboties gribošus jauniešus, radīt mediju saturu, izglītot dažādās ar medijiem saistītās jomās un palīdzēt viņiem izvēlēties savu specializāciju nākotnē.

Agnese: Tas ir ļoti svarīgi, ka jaunieši var izmēģināt savus spēkus jau reālā mediju vidē, tādējādi labāk apzinoties gan savus talantus, gan arī savas perspektīvas, izvēloties nākotnes studijas.

Kādi ir centra galvenie uzdevumi? Vai vēlaties izglītot, informēt vai radīt demokrātisku viedokļu telpu?

Agnese: Centra galvenie uzdevumi būs ne tikai nodrošināt regulāras mediju izglītojošas aktivitātes, bet arī radīt vietu, kur apgūt jaunas prasmes un satikt domubiedrus. Jaunajā mediju centrā jaunieši varēs kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku radošā un atvērtā vidē, turklāt īstenot savas idejas.

Kas būs centra pasniedzēji un galvenās aktivitātes?

Ilona: Aktivitātes būs dažnedažādas – gan iedvesmojošas tikšanās ar mediju jomas personībām, gan patstāvīgs darbs pie savas mediju platformas, gan diskusiju klubi, gan padziļināta satura meistarklases. Toties pasniedzēji būs iedvesmojošas mediju personības gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Kādēļ jauniešiem būtu interesanti iesaistīties jaunajā projektā?

Ilona: Darbojoties jaunajā mediju centrā, būs iespēja iepazīties ar domubiedriem,

iedvesmoties no jomas līderiem, sagatavoties augstskolai, īstenot savas radošās ieceres, mācīties no labākajiem un, protams, arī sevi pilnveidot.

Agnese: Tā būs reāla iespēja praktizēties, darbojoties dažādos mediju virzienos: gan veidojot rakstus, gan video materiālus, ziņas un stāstus. Būtiski, ka jaunieši to visu varēs darīt pieredzējušu mentoru vadībā.

Kā jaunieši varēs sevi pieteikt, lai varētu darboties jaunajā mediju centrā?

Ilona: Mēs esam izsludinājuši konkursu Junior Media Team, kurā aicinām pieteikties gan vidusskolēnus, gan studentus, kas vēlas aktīvi darboties un sevi pilnveidot profesionālu mentoru vadībā, darboties mediju centra konsultatīvajā padomē un paši veidot sev interesējošu saturu. Kopā ar jauniešu komandu arī izstrādāsim noteikumus, kādi būtu saistoši mediju centram jauniešu videi.

Agnese: Tai pašā laikā esam atvērti un vienmēr būsim atvērti trakām un radošām idejām. Turklāt centrs būs atvērts visiem tiem, kurus interesē mediji.

Ja netiksi Junior Media Team, tad varēsi nākt darboties un piedalīties dažādās medija centra organizētās aktivitātēs.

Kā vērtējat, kāda ir šābrīža mediju situācija jauniešiem?

Agnese: Sarunās ar jauniešiem atklājām, ka šobrīd ļoti trūkst audiovizuālās mediju platformas, kas būtu radīta tieši jauniešu auditorijai.

Ilona: Es domāju, ka radio Pieci.lv ir pietiekami jaudīgs un mūsdienīgs medijs, kas spēj uzrunāt auditoriju. Bet diemžēl Latvijā nav neviena spēcīga medija, kas spētu uzrunāt krievvalodīgos jauniešus, tāpat mums nav jauniešiem orientēta interneta medija un TV raidījumu. Tai pašā laikā jauniešiem ir pašiem savas mediju telpas, par kuru eksistenci un saturu mēs varam tikai nojaust.

Kādus secinājumus par mediju izglītību un jauniešu talantiem esat guvušas, vadot Young Media Sharks nometnes?

Ilona: Jaunieši ir daudz gudrāki un erudītāki, nekā varētu domāt. Mūsdienu tehnoloģijas palīdz ātri apgūt jaunas iemaņas un zināšanas. Tas, kas šobrīd ir nepieciešams, – rast iespēju palīdzēt jauniešiem veidot kvalitatīvus stāstus, izmantojot savas prasmes un talantus. Svarīgi, lai arī sabiedrība sadzird šos stāstus, lai veidojas jēgpilns dialogs un jaunieši lielajā komunikācijas platformā atrod savu balsi. Vēl ir būtiski, lai dodam jauniešiem telpu brīvi izpausties, kur viņi spēj radīt jaunas idejas. Esmu pārliecināta, ka, dodot jauniešiem iespēju izpausties, ieguvēji būs visi. Turklāt šobrīd esam izslāpuši pēc kaut kā nebijuša un jauna, tāpēc ir vajadzīgas drosmīgas idejas un spēcīgi talanti. Un es ticu, ka mūsu jauniešiem ir, ko teikt.