Pasaules augstskolu Top 10

Pasaules augstskolu TOP 10

Screen Shot 2015-11-26 at 11.20.46

Apvienotās Karalistes nedēļas izdevums The Times Higher Education, kas informē par jaunumiem un problēmām augstākajā izglītībā, katru gadu veido pasaules labāko augstskolu sarakstu. Tas tiek darīts pēc 13 rūpīgi izvēlētiem kritērijiem, kas nodrošina visobjektīvākos salīdzinājumus. Uzzini arī tu, kas ir pasaules augstskolu TOP 10!

1

kalifornijas_tehnologiju_instituts

Kalifornijas Tehnoloģiju institūts (ASV)

Nelielā privātā augstskola, kas atrodas Pasadīnā Kalifornijā, aptuveni 2300 studentu apgūst dabaszinātnes un inženierzinātnes. No institūtā studējošajiem ir 31 Nobela prēmijas laureāts.

2

Harvard_University_Cambridge

Hārvarda universitāte (ASV)

Hārvarda universitāte ir vecākā ASV akadēmiskā mācību iestāde, ko 1636. gadā dibināja mācītājs Džons Hārvards. Universitāte atrodas Keimbridžā Masačūsetsas štatā, tajā studē aptuveni 21 000 studentu.

3

Oxford_University

Oksfordas universitāte (Lielbritānija)

Oksfordas universitāti Lielbritānijā dibināja 13. gadsimtā. No pasaulē trešās vecākās universitātes nākuši 26 nākamie britu premjeri, 20 arhibīskapi, 12 svēto kārtā ieceltas personas. Patlaban tajā studē aptuveni 12 000 studentu.

4

Stanford_University

Stenforda universitāte (ASV)

Stenforda universitāte dibināta 1891. gadā, tās absolventi radījuši tādas ievērojamas kompānijas kā Hewlett-Packard un Google. Tajā studē aptuveni 7000 studentu. No visiem studēt gribētajiem tajā iestājas aptuveni 7%.

5

Cambridge_University_Senate_House

Kembridžas universitāte (Lielbritānija)

Kembridžas universitātē patlaban studē 18 300 studentu. To nodibināja 1209. gadā, vairākiem pasniedzējiem aizejot no Oksfordas universitātes. Savulaik Kembridžas universitāti absolvējuši tādi ievērojami fiziķi kā Īzaks Ņūtons, Ernests Rezerfords, Čārlzs Darvins.

6

MIT

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (ASV)

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā arhitektūru, inženierzinātnes un medicīnu studē aptuveni 10 000 studentu, iestāde dibināta 1861. gadā. To uzskata par visievērojamāko tehniski intelektuālā potenciāla ziņā.

7

Princeton

Prinstonas universitāte (ASV)

Prinstonas universitāte dibināta 1746. gadā, tā ir ASV ceturtā vecākā augstskola, kurā patlaban aptuveni 5000 studentu apgūst humanitārās, sociālās dabas zinības un inženierzinātnes.

8

UCBerkeleyCampus

Kalifornijas universitāte Bērklijā (ASV)

Iestāde, kura eksakto zinātņu pasaulē slavena ar to, ka tajā atklāja 16 ķīmiskos elementus, dibināta 1868. gadā. Patlaban tajā studē aptuveni 36 000 studentu, no kuriem aptuveni 10 000 turpina pētniecību dažādās zinātņu nozarēs.

9

Imperial_college

Londonas Karaliskā koledža (Lielbritānija)

Universitāti 1907. gadā dibināja pēc prinča Alberta iniciatīvas, medicīnu, tehniskās un dabas zinātnes un biznesu tajā studē aptuveni  14 000 studentu.

10

Yale_University

Jeila universitāte (ASV)

Trešā vecākā ASV mācību iestāde, kuras tieslietu skolu uzskata par prestižāko ASV. Tajā atrodas pasaulē otrā lielākā akadēmiskā bibliotēka, kuras 24 nodaļās glabājas aptuveni 12,5 miljoni grāmatu. Universitātē studē aptuveni 2000 studentu.

Screen Shot 2015-11-26 at 11.20.46

Британское еженедельное издание The Times Higher Education, рассказывающее о новостях и проблемах в сфере высшего образования, каждый год составляет список лучших учебных заведений мира. Это делается по 13 тщательно оцениваемым критериям, что обеспечивает наиболее объективное сравнение.

1

kalifornijas_tehnologiju_instituts

Калифорнийский технологический институт (США)

Небольшое частное учебное заведение, находящееся в городе Пасадина, штат Калифорния, где около 2 300 студентов изучают естественные и инженерные науки. Среди учащихся института – 31 нобелевский лауреат.

2

Harvard_University_Cambridge

Гарвардский университет (США)

Гарвардский университет – старейшее академическое учебное заведение США, основанное в 1636 году пастором Джоном Гарвардом. Университет находится в городе Кембридже, штат Массачусетс, и в нём учатся около 21 000 студентов.

3

Oxford_University

Оксфордский университет (Великобритания)

Британский Оксфордский университет был основан в XIII веке. Из стен третьего по старшинству университета мира вышли 26 будущих британских премьеров, 20 архиепископов и 12 человек, причисленных к лику святых. Сейчас там учатся около 12 000 студентов.

4

Stanford_University

Стэнфордский университет (США)

Стэнфордский университет был основан в 1891 году. Его выпускники основали такие выдающиеся предприятия, как Hewlett-Packard и Google. В нём учатся около 7 000 студентов. Из общего количества претендентов, поступает примерно 7%.

5

Cambridge_University_Senate_House

Кембриджский университет (Великобритания)

В Кембриджском университете сейчас учатся 18 300 студентов. Он был основан в 1209 году несколькими преподавателями, ушедшими из Оксфордского университета. В своё время Кембриджский университет закончили такие выдающиеся физики, как Исаак Ньютон, Эрнест Резерфорд, Чарльз Дарвин.

6

MIT

Массачусетский технологический институт (США)

В Массачусетском технологическом институте около 10 000 студентов изучают архитектуру, инженерные науки и медицину. Заведение основано в 1861 году. Его считают наиболее выдающимся в смысле технического и интеллектуального потенциала.

7

Princeton

Принстонский университет (США)

Принстонский университет, основанный в 1746 году, является четвёртым по старшинству учебным заведением в США. Сейчас около 5 000 студентов изучают там гуманитарные, социальные, естественные и инженерные науки.

8

UCBerkeleyCampus

Калифорнийский университет в Беркли (США)

Это учебное заведение, известное в мире точных наук тем, что именно здесь были открыты 16 химических элементов, было основано в 1868 году. Сейчас там обучаются около 36 000 студентов, из которых около 10 000 продолжают исследовательскую работу в различных отраслях науки.

9

Imperial_college

Королевский колледж в Лондоне (Великобритания)

Университет был основан в 1907 году по инициативе принца Альберта. В нём около 14 000 студентов изучают медицину, бизнес и технические и естественные науки.

10

Yale_University

Йельский университет (США)

Третье по старшинству высшее учебное заведение в США. Его школа юстиции считается самой престижной в США. Здесь находится библиотека, занимающая второе место в мире по величине. В её 24 отделах хранятся примерно 12,5 миллионов книг. В университете учатся около 2 000 студентов.