Iniciatīva Rīgas jauniešiem

Rīgas Dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem. 30.martā plkst. 17.00, jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks Darbnīca par iniciatīvu projektu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu. 

Konkursā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos,

sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

– neformālās mācīšanās aktivitātēm;

– āra dzīves aktivitātēm;

– jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

– fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);

– radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);

– ar Latvijas simtgadi saistītajiem pasākumiem un aktivitātēm.

Viena jauniešu iniciatīvas projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 300,00.

Vairāk par iniciatīvas iesniegšanu lasi šeit

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 30. martā plkst. 17.00, jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks Darbnīca par iniciatīvu projektu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu, kurā būs iespēja noskaidrot neskaidros jautājumus par projektu iniciatīvu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu. Facebook pasākums šeit

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties pie jauniešu studijas “BaMbuss” vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2017. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.