Kino teorijas vakarskola – Dokumentālais kino I

Lai veicinātu sarunu par kino un celtu diskusiju kvalitāti, Rīgas Kino muzejs 2017. gadā sāk jaunu projektu – Kino teorijas vakarskolu, kurā trīs dažādos blokos ceturtdienu vakaros apskatīs vairākas teorijas, iepazīsies ar terminiem, kas ļauj runāt par kino konkrētākā veidā, un apspriedīs idejas, kas dod iespēju domāt par kino kā mākslas formu. Pirmais, kas tiks apskatīts, būs dokumentālais kino, projektu turpinās kino semiotika ar Viktoru Freibergu un autora teorija ar Jāni Putniņu.

Pirmais Kino teorijas vakarskolas tikšanās vakars būs ceturtdiena, 9. februāris, kad kopīgi tiks analizēts fragments no amerikāņu kino zinātnieka Bila Nikolsa (Bill Nichols) grāmatas “Introduction to Documentary”. Kopumā aplūkoti būs seši dokumentālā kino reprezentācijas veidi: poētiskais (poetic), izskaidrojošais (expository), līdzdalības (participatory), novērojošais (observational), refleksīvais (reflexive) un performatīvais (performative). Šis grupējums kalpos gan kā teorētiskais ietvars, gan arī vēsturiskā perspektīva dokumentālā kino analīzē, jo bieži vien katrs reprezentācijas veids ir veidojies kā pretmets tobrīd valdošajam reprezentācijas veidam.

Dokumentālā kino teoriju bloku vadīs Laine Kristberga, dubultmaģistre, šobrīd – doktora grāda kandidāte Latvijas Mākslas akadēmijā. Viens no maģistra grādiem ir iegūts Londonas Universitātē kino specialitātē. Strādā par lektori vairākās Latvijas augstskolās, ir daudzu publikāciju autore gan latviešu, gan angļu valodā.

Dokumentālā kino teorijas bloks sastāvēs no četrām tikšanās reizēm ceturtdienu vakaros ik pēc divām nedēļām. Šajā blokā tiks apskatītas sekojošās tēmas:

9.02. Dokumentālais kino
23.02. Etnogrāfiskais kino
9.03. Eksperimentālais etnogrāfiskais kino
23.03. Latvijas dokumentālais un etnogrāfiskais kino

Tikšanās reizes var būt veiksmīgas tikai tad, ja visi, kuri nāk, ir iepriekš sagatavojušies, izlasot tekstu. Lai to saņemtu, lūgums rakstīt uz agnese.logina@kinomuzejs.lv – šādā veidā organizatori varēs saprast, ar kādu interesentu skaitu ir jārēķinās, un attiecīgi sagatavosies.

Lai veicinātu sarunu par kino un celtu diskusiju kvalitāti, Rīgas Kino muzejs 2017. gadā sāk jaunu projektu – Kino teorijas vakarskolu

Projektu rīko LKA Rīgas Kino muzejs, norises vieta – Kino muzejs, Peitavas iela 10 (ieeja no Alksnāja ielas). Projekta norisi atbalsta VKKF. Ieeja bezmaksas!

Pasākums Facebook šeit