Skolu mediju komandas aicinātas uz cīņu “Medijplēsis”

Lai apzinātu situāciju Latvijas skolu medijos un atbalstītu to aktīvāko dalībnieku izaugsmi, jauniešu kustība “Young Media Sharks” un organizācija “Avantis” aicina Latvijas skolēnus piedalīties konkursā “Medijplēsis”. Radošākajām un aktīvākajām skolu komandām būs unikāla iespēja piedalīties 2 dienu izglītojošā tūrē Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā, bet pati spēcīgākā skolu mediju komanda balvā saņems Māras Upmanes-Holšteines un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustisko koncertu savā skolā!

 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija – sabiedrībā pazīstamas dažādu mediju jomu pārstāvošas personības: Sandijs Semjonovs, TV žurnālists un dokumentālo filmu autors, Lelde Lietaviete, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, producente, Edavārdi, latviešu repa izpildītājs un DELFI sociālo tīklu satura redaktors, Māra Upmane-Holšteine, mūziķe, profesionāli darbojusies arī radio un reklāmas nozarē, Siiri Haidma, mediju un dokumentālo studiju koordinatore Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā (BFM), un Ilona Bičevska, producente un “Avantis” radošā direktore.

Pārstāvot savu izglītības iestādi, konkursam var pieteikties skolu komandas, organizējot oriģinālu “smartmob” aktivitāti (zibakcijas paveids, kas informē sabiedrību par kādu sev interesējošu tematu) savā skolā un to atspoguļojot ar divu minūšu garā video vai rakstā ar bildēm. Vērtējumu veidos gan iesniegtā darba radošums un kvalitāte, gan tas, cik daudz skolēnu iesaistīts “smartmob”.

“Medijplēsis” noteiks radošāko un aktīvāko Latvijas skolas mediju. Konkurss cer atbalstīt jauniešus, kuri savā skolā īsteno mediju, un mudināt viņus paust savas domas un kritiski analizēt sabiedrībā notiekošos procesus un problēmas.

Visaugstāk novērtētās komandas tiks apbalvotas ar 2 dienu izglītojošu tūri Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā, bet 1. vietai –  Māras Upmanes-Holšteines un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustiskais koncerts uzvarētāja skolā. Konkursa rezultātus paziņos 2017. gada 16. novembrī.

Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski līdz 9. novembra plkst. 23.59, aizpildot anketu saitē http://ej.uz/medijplesis2017, kur pieejams arī konkursa nolikums. Vairāk informācijas, rakstot uz e-pasta adresi marija@avantis.lv.

Konkursu finansiāli atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija, konkursa izglītojošās tūres balvu atbalsta Baltijas Filmu un mediju skola Tallinā. Konkursa partneri ir “Young Media House” un Gētes institūts Rīgā.

 

Vairāk par konkursu būs iespējams uzzināt arī jaunizveidotajā jauniešu mediju start-up “Young Media House” atvērto durvju dienā 19. oktobrī plkst. 17.00 Rīgā, Aldaru ielā 5.

Чтобы прояснить ситуацию в сфере медиа в школах Латвии и поддержать рост самых активных участников, молодежное движение «Young Media Sharks» и организация «Аvantis» приглашает школьников Латвии участвовать в конкурсе «Medijplēsis» Самым творческим и активным школьным командам будет предложена возможность участвовать в 2-х дневном образовательном туре в Балтийскую школу кино и медиа в Таллине, а самая сильная школьная медийная команда в подарок получит акустический концерт Мары Упмане-Холштейне и Юриса Калниша (группа «Astro’n’out») в своей школе!

Полученные работы будет оценивать жюри – известные обществу лица, представляющие разные сферы медиа: Сандий Семёнов, ТВ журналист и автор документальных фильмов, Лелде Лиетавиете, ведущая ТВ передач и мероприятий, продюсер, Эдаварди, исполнитель латышского рэпа и редактор содержания социальных сетей DELFI, Мара Упмане-Холштейне, музыкант, профессионально работала в отрасли радио и рекламы, Сиири Хаидма, координатор медиа и документальных студий в Балтийской школе кино и медиа в Таллине (BFM) и Илона Бичевска, продюсер и творческий директор «Avantis»

Представляя свое учебное учреждение, заявку для участия в конкурсе могут подать школьные команды, организуя оригинальное мероприятие «smartmob» (вид флэшмоба, который информирует общество о интересующей теме) в своей школе и отобразив его в видеоролике, продолжительностью две минуты или в статье с изображениями.

Оценка складывается из творческого подхода и качества проделанной работы, а также на оценку влияет количество школьников, вовлеченных в «smartmob».

«Medijplēsis» определить самую творческую и активную медиа в школах Латвии. Конкурс направлен на то, чтобы поддержать молодежь, которая в своей школе осуществляет медиа, и побудить их выражать свои мысли и критично оценивать процессы и проблемы, происходящие в обществе.

Команды, которые получат самые высокие оценки, будут награждены 2-х дневным образовательным туром в Балтийскую школу кино и медиа в Таллине, а обладатель 1-го места – в подарок получит акустический концерт Мары Упмане-Холштейне и Юриса Калниша (группа «Astro’n’out») в школе победителя! Результаты конкурса будут объявлены 16 ноября 2017 года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в электронном виде до 9 ноября, 23:59, заполнив анкету на сайте http://ej.uz/medijplesis2017, где можно ознакомиться также с уставом конкурса. Больше информации можно получить, отправив письмо на адрес эл-почты marija@avantis.lv.

Финансовая поддержка конкурса – Министерство иностранных дел Германии и Министерство образования и науки, приз в виде образовательного тура поддерживает Балтийская школа кино и медиа в Таллине. Партнеры конкурса – «Young Media House» и Институт Гёте в Риге.

 Больше информации о конкурсе в новообразованном молодежном медиа start-up «Young Media House» в день открытых дверей 19 октября в 17:00 в Риге, по адресу улица Алдару 5.