jaunatnes darbinieku apmācības

Jaunatnes darbinieku apmācības “Viens+viens=trīs”

„Viens+viens=trīs!” Rīgas reģiona jaunatnes darbinieku bezmaksas neformālās izglītības apmācības par komandas darbu.

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par komandas/grupas darbu un tās vadību, lai efektīvāk attīstītu idejas, organizētu projektus un sasniegtu izvirzītos mērķus. Apmācības notiks no 2016. gada 9. līdz 11. martam atpūtas kompleksā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

Piesakies apmācībām līdz 2016.gada 27. februārim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 1.martam. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://ejuz.lv/komandariga

Apmācību uzdevumi: 

  • Izprast komandas veidošanas princpus un dalībnieku lomas;

  • Apzināt līdera/grupas vadītāja lomu komandas attīstības posmos;

  • Analizēt komandas vadīšanas un komunikācijas stilus;

  • Izprast jauniešu grupu/komandu dažādību un apzināt sadarbības modeļus;

  • Izzināt komandas vajadzības, definēt atbildības un izprast motivācijas veidus.

Dalībnieku profils: Jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un metodes darbam ar jaunatni, kā arī pilnveidot savas komandas vadības prasmes. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Ginta Salmiņa, Rīgas un Vidzemes reģiona koordinators, tālr.: 29256888; apmacibas@brfonds.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv