Mediju diena: Digitālā revolūcija

“IZRĀVIENS ŽURNĀLISTIKĀ: KĀ SAPRAST DIGITĀLO REVOLŪCIJU”

MEDIJU DIENU CIKLS: 1.LEKCIJA + ATVĒRTĀ DISKUSIJA

22.04.2016, 15.30–18.00

Pētnieki, žurnālisti un mediju vadītāji visā pasaulē kā galveno draudu nākotnes žurnālistikai akcentē “digitālo mediju uzbrukumu”. Pēc divas desmitgades ilgiem mēģinājumiem to apturēt ziņu organizācijas beidzot sāk pieņemt jauno mediju realitāti.

Young Media Sharks ielūdz uz ievērojamā mediju teorētiķa un praktiķa Dr. Lī Saltera lekciju, kurā tu saņemsi daudzpusīgu skatījumu uz digitālo uzbrukumu: tā ietekmi uz mediju nozari, tā raisītos izaicinājumus mediju un politiskajai varai, kā arī tā radītās jaunās iespējas gan žurnālistiem, gan arī sabiedrībai – tas ir, TEV.

Balstoties uz ASV un Lielbritānijas piemēriem, tiks aplūkotas jaunākās inovācijas, prakses un projekti, kā arī tas, kā tie var iedvesmot jauno žurnālistu paaudzi izrauties digitālās revolūcijas priekšgalā.

Lekcijas vadītājs: Dr. Lī Salters – Mediju un komunikācijas kursa pasniedzējs Saseksas Universitātē (Braitona, Lielbritānija), sociopolitisku dokumentālo filmu režisors, grāmatas Digital Journalism un neskaitāmu akadēmisko rakstu autors.

Ieeja bez maksas.

Valoda: angļu.

Vieta: DOTS Māja, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

Piesakies apmeklējumam šeit.

 

“Прорыв в журналистике: как понять дигитальную революцию”

ЦИКЛ МЕДИА ДНИ: 1.лекция + Открытая дискуссия
ДИГИТАЛНАЯ РЕВОЛУЦИЯ
04.22.2016, 15:30 до 18:00

Исследователи, журналисты и медиа-менеджеры во всём мире как серьезную угрозу для будущего журналистики акцентирует внимание на “дигитальной атаки средств массовой информации.” После двух десятилетий попыток  етоостановить, новостные организации, наконец, начинают принимать новую медиа-реальность.

Движение Young Media Sharks приглашает на лекцию  медиа-теоретика и практика Др. Ли Салтер , в которой вы получите различные мнения о дигитальной атаке: его влияние на медиа-индустрю, то, как это делает вызовы для средств массовой информации и политической власти, а также какий новые возможности создаёт для журналистов и общественности – то есть, ДЛЯ ТЕБЯ.

Основываясь на примерах в США и Великобритании взгланим на самые последние инновации, практики и проекти, а также – каким образом ето может вдохновить новое поколение журналистов, чтобы они смогльи прорваться в перед в  дигитальной революций .

Лекции: Др. Лее Салтер – преподаватьель курса средств массовой информации и коммуникации б Университета Сассекса (Брайтон, Великобритания), режиссер-документалист социопольитьических фильмов, автор книги “Цифровая журналистика” и многочисленных научных статей.

Вход безплатный.

Язык: английский.

Место проведения: Дом DOTS, ул. Альберта 13, Рига, LV-1010

Регистрируйся здесь