Kino // RISEBA STUDENTU ĪSFILMAS + DISKUSIJA

RISEBA universitāte 11. maijā piedāvā bez maksas noskatīties studentu dokumentālās īsfilmas Kaņepes Kultūras centrā. Pēc filmas notiks DISKUSIJA ar īsfilmu režisoriem un Aigaru Ceplīti, Audiovizuālās Mediju Mākslas maģistra programmas radošo direktoru

1.“Mašīnista grēksūdze” (2015, 27min), rež. Artūrs Buharins
RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas 2.kursa students

2. “Atsvešināšanās spriedums” (2015, 18min) rež.Dāvids Koržeņevskis
RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas 2.kursa students

3. “Misters Dzīve” (2015, 25min) rež.Laura Pastare
RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas absolvente

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU