Мартиньш Линденбергс

Стихотворная пауза: Мартиньш Линденбергс

Izvelies.eu представляет тебе стихи молодого и талантливого поэта Мартиньша Линденбергса.

 

image3В свободное от учебы время Мартиньш Линденбергс слушает музыку, пишет прозу и, конечно же, стихи. Начав экспериментировать с поэзией еще в детстве,  Мартиньш не оставил свое увлечение и сегодня.

По его словам, желание писать чаще всего приходит по утрам, когда над крышами кричат чайки, на улицах трудятся дворники, спешат по делам рабочие, шествует веселая молодежь. “Разговоры людей, их истории, общественно значимые события и мелкие бытовые детали – все это меня вдохновляет. Хватаю ручку и записываю все это в какой-то из своих тетрадок для стихов, или, если спешу, просто печатаю в телефоне” – рассказывает Мартиньш.

Мы предлагаем твоему вниманию оригинальные стихотворения Мартиньша Линденбергса на латышском языке вместе с их подстрочным русским переводом.

 

***

Matemātika aizvaino.

Tā uzbrūk iracionalitātei

Ar savu paradoksālo racionalitāti.

Cilvēki izliekas tik racionāli.

Izmanto viens otru kā funkciju.

Aprēķina viens otra maka tilpumu,

Savstarpējo trūkumu

Un cilvēku korelāciju,

Nākotnes izdevīgāko karjeru,

Sirds pukstu frekvenci,

Kad zem svārkiem redz meitenes sekvenci.

Bārā izdzerto promiļu attiecību

Pret katra dzīves nolemtību.

Turpinām viens otru rēķināt,

Šķetināt.

Mēs viens otra rieksta uzdevumi,

Kurus vajadzīgs izzināt, rēķināt, spridzināt.

Pirms kādu satiekam,

Izvirzām hipotēzi,

Eksperimentējam, pārbaudām.

Tad secinām iznākumu

Un noliekam viens otru malā,

Jo jārēķina jau nākamais.

Mēs viens otra līkās muguras rēķinām

Pēc karmas teorēmas.

Cita bēdas

Plus

Cita neveiksmes

Ir paša laimes formula.

Tad izrēķinām kvadrātsakni

Un redzam, ka citam ir smagi.

Cilvēki tik haotiski,

Tādēļ loģika skan tik lakoniski.

Visi izliekamies tik estētiski,

Kaut gan, vairāk domājot,

Tas nav nemaz tik ētiski,

Bet nav laika sirdij klausīt,

Ir jārēķina tālāk.

Nauda, ceļš, cilvēki.

Smiekli, draugi, piektdiena.

Visi staigājoši roboti.

Neparedzami kalkulatori.

Viss tiem skaitļos.

Visi tiem ir skaitļi.

Jo lielāki, jo labāki.

Tad esiet programmas,

Programmējiet sev dzīvi,

Izdomātu mīlestību,

Notēlotu prieku.

Dzīvojiet kā programmas,

Dariet, ko jums liek.

Ticiet jebkam, ko jums saka,

Ignorējot apkārtni.

Klanieties, smaidiet,

Viss jau apkārt kārtībā.

Pār jums valda simts korumpēti skaitļi,

Un ekrānos jums rādās glaimi.

Kritiski jūs neredzat,

Jo jūs esat rozā flamingo.

Jūsu programmatūrās

Nav iekodēta funkcija

„Ne viss ir tik ideāli”.

***

Математика оскорбляет.

Она нападает на иррациональное

Своей парадоксальной рациональностью.

Люди проявляются так рационально.

Используют друг друга как функцию.

Рассчитывают объём кошельков друг друга,

Взаимную нехватку

И корреляцию людей,

Успешную карьеру в будущем,

Частоту сердцебиений,

Видя под юбками последовательность девушки.

Отношение выпитых в баре промилле

К предопределённости жизни каждого.

Мы продолжаем друг друга рассчитывать,

Распутывать.

Мы друг для друга – задачи-орешки,

Которые нужно познать, рассчитать, подорвать.

Прежде чем встретить кого-то,

Мы выдвигаем гипотезу,

Экспериментируем, проверяем.

Делаем вывод об итоге

И откладываем друг друга в сторону,

Ведь уже надо рассчитывать следующего.

Мы считаем согбенные спины друг друга

По теореме кармы.

Печали других

Плюс

Неудачи других –

Формула собственного счастья.

Теперь считаем квадратный корень

И видим, что другому тяжело.

Люди так хаотичны,

Поэтому логика звучит столь лаконично.

Мы асе притворяемся такими эстетичными,

Хотя, по большому счёту,

Это вовсе не так этично,

Но нет времени слушать сердце –

Надо считать дальше.

Деньги, дорога, люди.

Смех, друзья, пятница.

Все – ходячие роботы.

Непредсказуемые калькуляторы.

Всё у них в числах.

Все для них числа.

Чем большие, тем лучшие.

Так будьте программами,

Программируйте себе жизнь,

Выдуманную любовь,

Изображения счастья.

Живите как программы,

Делайте, что требуется.

Верьте всему, что вам говорят,

Игнорируйте окружающее.

Кланяйтесь, улыбайтесь,

Ведь всё вокруг в порядке.

Вами управляют сотни порченых чисел,

И на ваших экранах – лесть.

Вы не смотрите критически,

Ведь вы – розовые фламинго.

В ваши программы

Не встроена функция

“Не всё так идеально”.

 

12718234_813624402117103_1645916361308322487_n

Оставь меня здесь

Небо как стеклянное блюдо,

Такое светлое и круглое.

Облака падают вместе с дождём

И чайками на перила моста,

Опускаясь к моим ногам,

Как белые надежды.

Господи, оставь меня здесь!

От меня ничего нет.

Я больше не принадлежу тебе,

Только ей.

Я – костлявый мост,

А она – река.

Я обнимаю её

Своими холодными руками,

Когда её лицо течёт к моим ногам

И просит надежды.

Господи, я сам – больше не я!

Я – её душистый

Розовый венец,

Легко сидящий на её волосах.

Жизнь в грехе трудна,

Но она учится так жить.

Я первый, у кого она просит

Хотя бы маленькой надежды

Как чайка на холоде у борта корабля

Просит у ветра рыбку из сети рыбака.

Miskastes vedējs

Viņš strādā

Par miskastes vedēju.

Katru rītu brauca

Ar smaku miskastes busa aizmugurē

Un vāca citu izmesto.

Smieklīgi brīnījās,

Ko cilvēki ārā met.

Vecas sāpju atmiņas,

Dokumentus un parādus,

Naidā saburzītas vēstules.

Šajā septembrī

Miskastes vedējs satrūkās.

Konteinerā izmesta dzeja,

Raiņa idejas, trausla māksla,

Ziedoņa rindas ar vīna glāzēm

Un grāmatu ādas vākos mīlestība pret skaisto.

Viņam sirdī dūra jaunības naži,

Kad bēra skaistās idejas kalnā pūt,

Jo, ja kādreiz tur puva

Cilvēku sāpes ar vecām jogurta bundžām,

Tagad bez tā

Tajā pūst māksla.

Atstāj mani šeit

 

Debesis kā bļoda no stikla,

Tik gaišas un apaļas.

Mākoņi krīt ar visu lietu

Un ar kaijām līdz tilta margām,

Un nolaižas pie manām kājām

Kā baltas cerības.

 

Kungs, atstāj mani šeit!

No manis nekā nav.

Es nepiederu vairs tev

Tikai viņai.

 

Esmu kaulains tilts,

Un viņa ir upe.

Es viņu apskauju

Ar savām aukstajām rokām,

Kad viņas seja tek pie manām kājām

Un lūdz kādu cerību.

 

Kungs, es neesmu es pats!

Esmu viņas

Smaržīgais rožu kronis,

Viegli uzvilkts pāri viņas matiem.

 

Dzīve grēkojot ir grūta,

Bet viņa iemācās tā dzīvot.

Esmu pirmais, kam viņa lūdz

Kādu cerību mazu

Kā kaija aukstumā pie kuģa borta

Lūdz vējam kādu zivi no zvejnieka tīkla.

image1Возчик мусора

 Он работает

Возчиком мусора.

Каждое утро ездит,

Чувствуя запах из мусоровоза

И собирает выброшенное другими.

С усмешкой удивляется

Тому, что выбрасывают люди.

Старые воспоминания о боли,

Документы и долги,

С ненавистью скомканные письма.

В этом сентябре

Возчик мусора в смятении.

В бак выбросили поэзию,

Идеи Райниса, хрупкое искусство,

Строки Зиедониса с бокалами вина

И любовь к красоте в кожаных переплётах книг.

Ему в сердце вонзился нож молодости,

Когда он сыпал прекрасные идеи гнить в куче,

Потому что там, где раньше гнила

Человеческая боль и старые банки из-под йогурта,

Теперь вместе с ними

Гниёт и искусство.

Izvelies.eu  piedāvā iepazīt jaunā un talantīgā dzejnieka Mārtiņa Lindenberga dzeju.

 

image3
Mārtiņš laikā starp studijām un darbošanos studentijā sacer dzeju, rakta prozu un klausās dažnedažādu mūziku.  Dzejai pievērsies jau agrā bērnībā, un tā nav pametusi puisi līdz pat šodienai. Iedvesma pie Mārtiņa visbiežāk atnāk agros rītos, kad uz jumtiem bļauj kaijas, ielas tīra sētnieki, kuriem garām iet jautri jaunieši un darba ļaudis. ”Cilvēku sarunas, stāsti, notikumi sabiedrībā un sīkās sadzīves detaļas iedvesmo, tādēļ paņemu rokās pildspalvu un visu to ierakstu kādā savā dzejoļu burtnīcā vai steigšus telefonā,” stāsta Mārtiņš.

 

***

Matemātika aizvaino.

Tā uzbrūk iracionalitātei

Ar savu paradoksālo racionalitāti.

Cilvēki izliekas tik racionāli.

Izmanto viens otru kā funkciju.

Aprēķina viens otra maka tilpumu,

Savstarpējo trūkumu

Un cilvēku korelāciju,

Nākotnes izdevīgāko karjeru,

Sirds pukstu frekvenci,

Kad zem svārkiem redz meitenes sekvenci.

Bārā izdzerto promiļu attiecību

Pret katra dzīves nolemtību.

Turpinām viens otru rēķināt,

Šķetināt.

Mēs viens otra rieksta uzdevumi,

Kurus vajadzīgs izzināt, rēķināt, spridzināt.

Pirms kādu satiekam,

Izvirzām hipotēzi,

Eksperimentējam, pārbaudām.

Tad secinām iznākumu

Un noliekam viens otru malā,

Jo jārēķina jau nākamais.

Mēs viens otra līkās muguras rēķinām

Pēc karmas teorēmas.

Cita bēdas

Plus

Cita neveiksmes

Ir paša laimes formula.

Tad izrēķinām kvadrātsakni

Un redzam, ka citam ir smagi.

Cilvēki tik haotiski,

Tādēļ loģika skan tik lakoniski.

Visi izliekamies tik estētiski,

Kaut gan, vairāk domājot,

Tas nav nemaz tik ētiski,

Bet nav laika sirdij klausīt,

Ir jārēķina tālāk.

Nauda, ceļš, cilvēki.

Smiekli, draugi, piektdiena.

Visi staigājoši roboti.

Neparedzami kalkulatori.

Viss tiem skaitļos.

Visi tiem ir skaitļi.

Jo lielāki, jo labāki.

Tad esiet programmas,

Programmējiet sev dzīvi,

Izdomātu mīlestību,

Notēlotu prieku.

Dzīvojiet kā programmas,

Dariet, ko jums liek.

Ticiet jebkam, ko jums saka,

Ignorējot apkārtni.

Klanieties, smaidiet,

Viss jau apkārt kārtībā.

Pār jums valda simts korumpēti skaitļi,

Un ekrānos jums rādās glaimi.

Kritiski jūs neredzat,

Jo jūs esat rozā flamingo.

Jūsu programmatūrās

Nav iekodēta funkcija

„Ne viss ir tik ideāli”.

***

Математика оскорбляет.

Она нападает на иррациональное

Своей парадоксальной рациональностью.

Люди проявляются так рационально.

Используют друг друга как функцию.

Рассчитывают объём кошельков друг друга,

Взаимную нехватку

И корреляцию людей,

Успешную карьеру в будущем,

Частоту сердцебиений,

Видя под юбками последовательность девушки.

Отношение выпитых в баре промилле

К предопределённости жизни каждого.

Мы продолжаем друг друга рассчитывать,

Распутывать.

Мы друг для друга – задачи-орешки,

Которые нужно познать, рассчитать, подорвать.

Прежде чем встретить кого-то,

Мы выдвигаем гипотезу,

Экспериментируем, проверяем.

Делаем вывод об итоге

И откладываем друг друга в сторону,

Ведь уже надо рассчитывать следующего.

Мы считаем согбенные спины друг друга

По теореме кармы.

Печали других

Плюс

Неудачи других –

Формула собственного счастья.

Теперь считаем квадратный корень

И видим, что другому тяжело.

Люди так хаотичны,

Поэтому логика звучит столь лаконично.

Мы асе притворяемся такими эстетичными,

Хотя, по большому счёту,

Это вовсе не так этично,

Но нет времени слушать сердце –

Надо считать дальше.

Деньги, дорога, люди.

Смех, друзья, пятница.

Все – ходячие роботы.

Непредсказуемые калькуляторы.

Всё у них в числах.

Все для них числа.

Чем большие, тем лучшие.

Так будьте программами,

Программируйте себе жизнь,

Выдуманную любовь,

Изображения счастья.

Живите как программы,

Делайте, что требуется.

Верьте всему, что вам говорят,

Игнорируйте окружающее.

Кланяйтесь, улыбайтесь,

Ведь всё вокруг в порядке.

Вами управляют сотни порченых чисел,

И на ваших экранах – лесть.

Вы не смотрите критически,

Ведь вы – розовые фламинго.

В ваши программы

Не встроена функция

“Не всё так идеально”.

 

12718234_813624402117103_1645916361308322487_n

Оставь меня здесь

Небо как стеклянное блюдо,

Такое светлое и круглое.

Облака падают вместе с дождём

И чайками на перила моста,

Опускаясь к моим ногам,

Как белые надежды.

Господи, оставь меня здесь!

От меня ничего нет.

Я больше не принадлежу тебе,

Только ей.

Я – костлявый мост,

А она – река.

Я обнимаю её

Своими холодными руками,

Когда её лицо течёт к моим ногам

И просит надежды.

Господи, я сам – больше не я!

Я – её душистый

Розовый венец,

Легко сидящий на её волосах.

Жизнь в грехе трудна,

Но она учится так жить.

Я первый, у кого она просит

Хотя бы маленькой надежды

Как чайка на холоде у борта корабля

Просит у ветра рыбку из сети рыбака.

Miskastes vedējs

Viņš strādā

Par miskastes vedēju.

Katru rītu brauca

Ar smaku miskastes busa aizmugurē

Un vāca citu izmesto.

Smieklīgi brīnījās,

Ko cilvēki ārā met.

Vecas sāpju atmiņas,

Dokumentus un parādus,

Naidā saburzītas vēstules.

Šajā septembrī

Miskastes vedējs satrūkās.

Konteinerā izmesta dzeja,

Raiņa idejas, trausla māksla,

Ziedoņa rindas ar vīna glāzēm

Un grāmatu ādas vākos mīlestība pret skaisto.

Viņam sirdī dūra jaunības naži,

Kad bēra skaistās idejas kalnā pūt,

Jo, ja kādreiz tur puva

Cilvēku sāpes ar vecām jogurta bundžām,

Tagad bez tā

Tajā pūst māksla.

Atstāj mani šeit

 

Debesis kā bļoda no stikla,

Tik gaišas un apaļas.

Mākoņi krīt ar visu lietu

Un ar kaijām līdz tilta margām,

Un nolaižas pie manām kājām

Kā baltas cerības.

 

Kungs, atstāj mani šeit!

No manis nekā nav.

Es nepiederu vairs tev

Tikai viņai.

 

Esmu kaulains tilts,

Un viņa ir upe.

Es viņu apskauju

Ar savām aukstajām rokām,

Kad viņas seja tek pie manām kājām

Un lūdz kādu cerību.

 

Kungs, es neesmu es pats!

Esmu viņas

Smaržīgais rožu kronis,

Viegli uzvilkts pāri viņas matiem.

 

Dzīve grēkojot ir grūta,

Bet viņa iemācās tā dzīvot.

Esmu pirmais, kam viņa lūdz

Kādu cerību mazu

Kā kaija aukstumā pie kuģa borta

Lūdz vējam kādu zivi no zvejnieka tīkla.

image1Возчик мусора

 Он работает

Возчиком мусора.

Каждое утро ездит,

Чувствуя запах из мусоровоза

И собирает выброшенное другими.

С усмешкой удивляется

Тому, что выбрасывают люди.

Старые воспоминания о боли,

Документы и долги,

С ненавистью скомканные письма.

В этом сентябре

Возчик мусора в смятении.

В бак выбросили поэзию,

Идеи Райниса, хрупкое искусство,

Строки Зиедониса с бокалами вина

И любовь к красоте в кожаных переплётах книг.

Ему в сердце вонзился нож молодости,

Когда он сыпал прекрасные идеи гнить в куче,

Потому что там, где раньше гнила

Человеческая боль и старые банки из-под йогурта,

Теперь вместе с ними

Гниёт и искусство.