EUtopia

Apmācības “Dažādība mainīgajā Eiropā” – EUtopia

No 2017. gada 6. līdz 12. maijam Rīgā norisināsies starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas gūt padziļinātu, kritisku izpratni par dažādības konceptu un tā saistību ar jaunatnes darbu, kā arī  izveidot un pārbaudīt dažādas pieejas darbā ar jaunatni – apstākļos, kas saistīti ar šodienas izaicinājumiem. Pieteikšanās līdz 26. martam!  

Ilgtermiņa apmācības “Eutopia? – dažādība mainīgajā Eiropā” sniegs laiku un vietu, lai sniegtu atgriezenisko saiti par pašreizējo attīstību. Tā būs iespēja izzināt, kā Eiropa tiek galā ar dažādību sociālajās un  politiskajās izmaiņās. Šīs apmācības sniegs iespēju gūt atgriezenisko saiti par jaunatnes darba profesionālajām atbildībām attiecībā uz šiem procesiem, kā arī ierosinās jaunas pieejas jaunatnes darbā.

Izmaiņas ir bijušas neizbēgamas Eiropas vēsturē. Nesenās izmaiņas Eiropas politikas un attieksmju ziņā ir ietekmējušas to, kā tiek uztverta un piedzīvota dažādība. Kurp tas viss mūs ved? Vai izmaiņas var būt uz labu?

ES un Eiropas vienotība tika nopietni apšaubīta. Eiropas politisko vidi ir ietekmējis jaunā nacionālisma un labējā spārna populisma pieaugums. Daudz stingrāka politika ieviesta attiecībā uz imigrāciju un robežkontroli. Vai tas viss nozīmē, ka viena no centrālajām Eiropas vērtībām, dažādība, ir zaudējusi savu nozīmi? Kā mūsdienu Eiropa risina dažādības problēmas? Kāds ir jaunatnes darba potenciāls un loma, lai reaģētu uz šo jautājumu?

Šāda veida apmācības norisināsies jau ceturto reizi. Tās izstrādājusi Latvijas nacionālā aģentūra kopā ar SALTO resursu centru un Kultūru daudzveidības resursu centru.

Apmācību mērķis:

 • atbalstīt jaunatnes darbiniekus, lai tie labāk izprastu jauniešu realitāti mainīgajā Eiropā un būtu gatavāki uz tām reaģēt.

Uzdevumi:

 •  identificēt atbilstošus sociāli-politiskos un kulturālos apstākļus, kuri ietekmē jauniešu dzīvi vietējā un starptautiskā (Eiropas) līmenī;
 •  izzināt kontekstu, kurā jaunieši šodien aug, kritiski novērtēt pašreizējo jaunatnes darba situāciju šajā jautājumā;
 •  saprast jauniešu iemeslus un motivāciju viņu skatījumam un attieksmēm, noskaidrot, kā veidojas viedokļi, un mudināt kritisko domāšanu;
 •  izaicināt/radikalizēt dažādības konceptu, izzināt to, balstoties vērtību perspektīvā, nevis normatīvās politikas perspektīvā;
 •  pārdefinēt jaunatnes darbinieku lomu atbildē uz sociāli politiskajiem un kultūru apstākļiem, izmantojot vērtības, kas balstītas dažādības perspektīvā;
 •  izzināt iespējas, kā iestrādāt vērtībās balstītu pieeju dažādībai „Erasmus+” aktivitātēs un atbalstīt starptautisko sadarbību starp dalībniekiem.

Apmācības norisināsies četrās savstarpēji saistītās daļās:

 1.  tiešsaistes sagatavošanās: aktivitātes konceptu izzināšana /aprīlis, 8 stundas individuālā darba/.
 2.  apmācības, lai izzinātu minētos konceptus /6. līdz 12. maijs Rīgā, Latvijā/
 3.  praktiskā daļa, kuru īsteno katrs dalībnieks savā vietējā kopienā.
 4.  apmācības, lai izvērtētu apmācību aktivitātes un plānotu turpmāko darbu šajā jomā / 6. līdz 10. septembris Bosnijā un Hercegovinā/.

Dalībniekiem obligāti jāpiedalās visās apmācību daļās!

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 26. martam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.6332/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu  līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc apmācībām organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).