RISEBA arhitektūras izstāde un pasākumi

Pirmdien, 6. martā, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē tiks atklāta Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas bakalaura projektu izstāde «Pār–radīšana / Re–creation». Izstādi papildina arī divi jauni augstskolas izdevumi, seminārs un atvērtā lekcija.

RISEBA Arhitektūras programmas (FAD) ikgadējā izstādē būs apskatāmi 15 arhitektūras studentu projekti, ko vieno vēlēšanās atdzīvināt, pārradīt un ar jaunu vērienu atklāt pamestas ēkas un savu funkcionālo piepildījumu zaudējušus industriālo ēku kompleksus, kādreizējās ražošanas vai rekreācijas ēkas un nepilnvērtīgu pilsēttelpu. Jaunie arhitekti veido vidi veselīgam, profesionāli pārdomātam un sociāli atbildīgam dzīvesveidam projektos Liepājā, Rīgā, Tukumā, Jūrmalā, Aizkrauklē, Jelgavā, Ludzā un Samarkandā, Uzbekistānā. Izstādi papildinās 2. kursa arhitektūras studentu projekta «Riga Lower East Side» 21 m2 lielais makets — telpiskās attīstības iecere gar Rail Baltica trasi.

Reizē ar izstādes atklāšanu notiks arī projektu kataloga «The FAD Book. The First Five Years of FAD. 2011 – 2016» atvēršana. Šis katalogs ir apjomīga, trīs valodās veidots skolas izdevums, kas aptver laika periodu no augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas dibināšanas arhitekta Oskara Redberga vadībā 2011. gadā līdz pirmajam tās absolventu izlaidumam. Izdevumā iekļauta Arhitektūras programmas pirmo piecu gadu studentu projektu izlase. Grāmata dokumentē studiju procesu, tajā iesaistītos mācībspēkus un profesionāļus, atklāj projektēšanas studijās risināto semestra noslēguma darbu tematu un tipoloģiju daudzveidību, to aktualitāti urbānās telpas un sociālekonomiskajos procesos Latvijā un starptautiskā vidē. Grāmatas sastādītāji un koncepcijas autori ir Dina Suhanova, Igors Malovickis.