apmācības

Vārdu spēks – starptautiskas apmācības Polijā

Līdz 12. martam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām “The Power of Words”, kas no 5. līdz 10. maijam notiks Konstancin-Jeziorna (netālu no Varšavas) Polijā. Apmācību mērķis ir stiprināt dalībnieku komunikācijas prasmes, palīdzot izvērtēt plaši pieejamo informāciju kritiski un to, cik lielu nozīmi darbā ar jauniešiem, spēlē veiksmīga komunikācija.

Apmācības palīdzēs izvērtēt vārdu nozīmi un to, kā mediji un organizācijas izmanto stāstus, komunicējot ar jauniešiem mūsdienās. Apmācību laikā tiks atklāti instrumenti, lai naida runu pārvērstu mīlestības runā. Jaunatnes darbiniekiem tiks piedāvātas metodes, lai atbalstītu jauniešos vairot prasmes kritiskajā domāšanā.

Apmācību mērķis:
–    Attīstīt jaunatnes darbinieku komunikācijas prasmes, lai prasmīgāk atbalstītu jauniešu komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmes;
–    Izpētīt manipulāciju mehānismus un radītu atbalsta metodes, kā jauniešiem no tiem izvairīties;
–    Radīt vidi, kurā apmainīties pieredzes apmaiņā ar citiem kolēģiem – jaunatnes darbiniekiem;
–    Izveidot radošu mācību vidi vienaudžu mācīšanās procesā;
–    Apspriest mediju izveides iespējas jaunatnes darbiniekiem, kas varētu būt kā atbalsts komunikācijai ar jauniešiem.

Apmācībām aicināti pieteikties: jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem.

Darba valoda: angļu.

Provizoriskā darba programma

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 12. martam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evs-go-political-exploring-political-dimensions-of-the-evs-cycle-training-course.6312/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
–    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
–    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
–    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!