Personības, jauniešu jautājumi, godīgas atbildes: Madars Apse

Personības / jauniešu jautājumi / godīgas atbildes

Mūsu saruna ar profesionālo skeitbordistu MADARU APSI pateicoties kuram, Latvijas vārds biežāk izskan arī pāri okeānam,  par jautājumiem, kas īpaši svarīgi, izvēloties nodarbošanos, kas darīs tevi laimīgu.

Projekts «[rec:]aktīvie portreti» interaktīvā veidā jauniešiem sniedz iespēju uzdot jautājumus viņiem nozīmīgām personībām Latvijā, to tverot video objektīvos un parādot plašākai sabiedrībai. Projekta iniciatori atzīst, ka «[rec:]aktīvie portreti» nozīmīgs pozitīvais vēstījums ir, ka «zvaigznes» nav neaizsniedzamas un ar lielu apņēmību un darbu ikviens mērķis ir īstenojams. Tikpat liela nozīme ir vēstījumam par sadarbību starp latviski un krieviski runājošiem jauniešiem šī projekta tapšanā – viņi kopīgi gaida Latvijas svētkus, jūtas piederīgi Latvijai un vēlas radīt saturu svētku ieskandināšanai.

«[rec:]aktīvie portreti» tiek īstenots sadarbībā ar biedrību «Latvijas Pilsoniskā alianse» un Kultūras ministriju projekta «Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā» ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

 

«[rec:]aktīvie portreti» – Madars Apse

"Dzīvo saskaņā ar sevi" – skeitbordists Madars Apse atklāj padomus un to, kā motivēt sevi iedvesmojošo personību video sērijā «[rec:]aktīvie portreti».Projekts realizēts sadarbībā ar Young Folks LV – #Latvija100 veltītā jauniešu iniciatīva, lai radītu dažādu tautību jauniešu kopdarbu, gaidot Latvijas svētkus. Paldies Civic Alliance – Latvia par atbalstu.

Posted by Young Media Sharks on svētdiena, 2017. gada 27. Augusts

 

личности / вопросы от молодежи / честные ответы

Наш разговор с профессиональным скейтбордистом МАДАРС АПСЕ, благодаря которому имя Латвии чаще слышно за океанoм, о вопросах, которые особенно важны при выборе профессий, которая сделает тебя счастливым

«[rec:]aktīvie portreti» даёт возможность молодежи, в интерактивном формате, задать интересующие их вопросы значимым для них персонам  Латвии, запечатлеть это на видео  и открыть для широкой общественности. Инициаторы проекта признают , что важное позитинвное послание «[rec:]aktīvie portreti» заключается в том, что «звезды» не так недостижимы и  с определенной решимостью и усилиями, любая цель достижима. Такая же значимость в повествовании о  сотрудничестве между русско- и латышско- говорящей молодежью в создании данного проекта – они вместе ожидают Латвийский праздник , ощущая свою принадлежность к Латвии и  желая создать содержание для праздника.

Проект осуществляется в сотрудничестве с обществом «Латвийский гражданский альянс» и в рамках проекта Министерства Культуры «Об исполнении отдельных заданий правления в отрасли развития и межкультурного диалога гражданского общества». Источником финансирования проекта является бюджет Латвийской Республики.

 

«[rec:]aktīvie portreti» – Madars Apse

"Dzīvo saskaņā ar sevi" – skeitbordists Madars Apse atklāj padomus un to, kā motivēt sevi iedvesmojošo personību video sērijā «[rec:]aktīvie portreti».Projekts realizēts sadarbībā ar Young Folks LV – #Latvija100 veltītā jauniešu iniciatīva, lai radītu dažādu tautību jauniešu kopdarbu, gaidot Latvijas svētkus. Paldies Civic Alliance – Latvia par atbalstu.

Posted by Young Media Sharks on svētdiena, 2017. gada 27. Augusts