Parlaments jauniešiem? Turklāt visā Eiropā!

Vēlies izmēģināt ko jaunu? Interesanti pavadīt laiku un iepazīties ar citiem dzīvespriecīgiem jauniešiem? Aizrauj politika, debates un aktuāli procesi Eiropā? Ir vēlme sākt izglītoties šai jomā? Meklē iespēju nostiprināt savas angļu valodas zināšanas un paplašināt vārdu krājumu? Patīk fotografēt, filmēt un citādi radoši izpausties? Gribi pārbaudīt savas spējas pasākumu organizēšanā un līderībā? Ja atbilde ir jā uz kaut vienu no šiem jautājumiem, Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir kā radīts tieši tev!

Eiropas Jauniešu parlaments (European Youth Parliament) ir bezpeļņas organizācija, kurai šogad aprit 30 gadu. Tā apvieno jauniešus visā Eiropā, un tās mērķis ir izglītot jauniešus Eiropai aktuālos jautājumos, veicināt sadarbību un personīgo izaugsmi. Četrdesmit valstīs, arī Latvijā, regulāri tiek rīkotas sesijas, kuru laikā jaunieši no visas Eiropas pulcējas, lai angliski apspriestu dažādas ar ekonomiku, politiku un ekoloģiju saistītas problēmas. Visvairāk šajās sesijās tiek pārstāvēti dalībnieki, kas mācās no 9. līdz 12. klasei, tomēr šeit var sastapt arī tādus jauniešus, kas ir krietni vecāki. Līdz pat 26 gadu vecumam ikviens ir aicināts izmēģināt savus spēkus, piedaloties kā komitejas vadītājs, mediju pārstāvis, organizators u. tml.

Sesijas ilgst 3–9 dienas atkarībā no tās mēroga (ir reģionālas, nacionālas un starptautiskas) un valsts, kurā tās norisinās. Latvijā EJP pārstāv jauniešu organizācija “TELLUS”.

EJP reģionālā sesija Liepājā, 2017.gada marts

Kā norisinās sesijas?

Sesiju sākumā notiek dalībnieku jeb delegātu saliedēšana, tad seko grupu jeb komiteju darbs, kurā dalībnieki diskutē par noteiktu problēmu Eiropā, vienojas un formulē galvenos cēloņus un problēmas, kas skar tematu, kā arī piedāvā tām risinājumus. Visbeidzot seko pasākuma noslēdzošā daļa – paveiktā darba prezentēšana un aizstāvēšana debatēs.

Sesiju laikā ir arī citas aktivitātes ar mērķi iepazīt dažādās Eiropas kultūras, vietējo apkārtni vai vienkārši izklaidēties un sadraudzēties. EJP katrs var atrast savu lomu!

Pat ja politika nav tavs mīļākais priekšmets, nebaidies spert soli nezināmajā – EJP sesijās iegūtā pieredze var izrādīties ļoti noderīga. Turklāt ņem vērā, ka katram tā ir citāda.

Ko saka paši jaunieši? 

Būtu grūti atrast kādu, kas teiktu, ka EJP ir noderīgs tikai topošajiem politiķiem. Ja nu tomēr debatēšana galīgi nav tavs lauciņš, sesijās ir iespējams piedalīties arī kā medijam – fotografēt, filmēt vai rakstīt. Tāpat sesiju laikā iespējams realizēt dažādus projektus un aktivitātes.

Turklāt pēc iegūtās pieredzes, darbojoties EJP, vari doties tālāk pa karjeras kāpnēm, uzņemoties EJP komitejas vadītāja, viceprezidenta vai pat prezidenta lomu.

EJP LNC’17 Salacgrīvā, 2017.gada augusts

 

Laura Jurevica, Latvija:

Ir neiespējami nosaukt vienu ieguvumu no EJP sesijām! Es sasniedzu jaunas virsotnes angļu valodā un zināšanās par pasauli, mācījos nebaidīties izpaust savu viedokli un būt atvērta, runāt, iepazīties un uzņemties iniciatīvu.

Pijus Petrausks, Lietuva:

Galvenā mācība, ko esmu guvis caur savu EJP pieredzi, ir tas, ka, lai cik sarežģīts būtu pārbaudījums, lieliska komanda un spēcīga griba ļaus gūt panākumus jebkurā situācijā.

Kamals Pitani, Zviedrija:

EJP sesijā es lieliski pavadīju laiku, komunicējot ar citiem jauniešiem un uzlabojot savas saskarsmes prasmes.

 

EJP LNC’17 Salacgrīvā, 2017.gada augusts

 

Terēze Peipiņa, Latvija:

Mani pārsteidza tas, cik jauki, atvērti un atsaucīgi ir cilvēki. Dalībnieki no ārvalstīm aicināja ciemoties pie viņiem, un visi bija ļoti smaidīgi. Pat sesijas prezidents uzsmaidīja, pienāca un apjautājās, kā iet un vai viss kārtībā. Kad cilvēki apkārt ir tik atvērti, viss notiek. Esmu atradusi „savu lietu”. Tagad plānoju apmeklēt vēl daudzas sesijas.

Klinta Madara Greiliha, Latvija:

Kad pirmoreiz pieteicos sesijai, sastapos ar tādiem vārdiem kā delegāts, komiteja, Ģenerālāasambleja, rezolūcija, Kohēzijas fonds un citiem, kurus nekad nebiju dzirdējusi, turklāt visi angļu valodā. Uz e-pastu tika sūtīta visa nepieciešamā informācija, un 2 dienas pirms sesijas sākuma organizatori atsūtīja dokumentu „Academic Preparation Kit”, kurā par katru no sesijas tēmām bija vismaz 3 lappušu garš izklāsts ar dažādiem sarežģītiem terminiem un grūti uztveramu tekstu. Tajā brīdī jau biju pamatīgi pārbijusies, jo bija skaidrs, ka vispār neko nesaprotu un nezinu. Un tomēr es savas bailes pārvarēju, un tā izrādījās viena no vērtīgākajām pieredzēm manā dzīvē.

 

EJP reģionālā sesija Liepājā, 2017.gada marts

 

Kristofers Kalniņš-Liberis, Latvija

Nolēmu piedalīties Igaunijas reģionālajā sesijā Rakverē. Ceļš bija garš, nācās braukt ar diviem autobusiem. Tas bija laiks tieši pirms Ziemassvētkiem – gaisotne bija mājīga, komitejas mazas, cilvēku nedaudz… Savā komitejā runājām par online voting. Šajā sesijā es pirmo reizi uzrakstīju attack speech – argumentētu „uzbrukumu” citas komitejas piedāvātajiem risinājumiem –, un tā izdevās!

 

Ko darīt, lai apmeklētu kādu no EJP sesijām?

Opening Ceremony, EJP reģionālā sesija Kocēnos, 2017.gada jūnijs

Seko līdzi nākamajai sesijai Latvijā un aicinājumam pieteikties https://www.members.eyp.org/

Uzzini vairāk:

http://eyp.org/

http://www.tellus.lv/ejp/