10 interneta vietnes un bezmaksas mobilās lietotnes, kas noderēs mācību procesā

Raksta: Paula Sonita Deruma

Tagad, kad jāmācās attālināti, ikkatram no mums jādomā ne tikai par to, kā nopelnīt labākas atzīmes pārbaudes darbos, bet arī par to, kā pēc iespējas labāk apgūt mācību vielu, lai šis attālināto mācību periods neatstātu negatīvas sekas mūsu nākotnē. Tādēļ esmu izveidojusi savu iecienītāko izglītojošo interneta lapu un mobilo lietotņu TOP 10. 

Interneta lapas un mobilās lietotnes, kurās saprotamā veidā izklāstīta mācību viela. 

Šī mājaslapa izcili palīdzēs, ja rodas neskaidrības par mācību vielu matemātikā, fizikā, bioloģijā un ķīmijā. Vietnē pieejamas dažādas prezentācijas par mācību tēmu, kurās apgūstamā viela parasti ir izskaidrota saprotamāk nekā mācību grāmatās. 

 

Šajā mājaslapā īsos tekstiņos, animācijās un infografikās vienkāršā, saprotamā valodā izskaidrotas visas fizikas tēmas. Pēc katra izglītojošā raksta izlasīšanas iespējams pārliecināties par to, cik labi tēma ir saprasta, atbildot uz vienu jautājumu par izlasīto. 

Sadaļā “Formulas” iespējams ievadīt skolas fizikas uzdevuma nosacījumos minētos apzīmējumus un mērvienības, lai portāls piemeklētu piemērotākās formulas šī uzdevuma risināšanā. Skolēniem, kuriem ļoti interesē fizika, šajā portālā iespējams atrast dažādu ar fiziku saistītu mājās veicamu eksperimentu aprakstus, kā arī ar fiziku saistītus konkursus. Iespējams arī iesūtīt savus video. 

 

Interneta lapas un bezmaksas mobilās lietotnes, kas palīdzēs konkrētu uzdevumu izpildē.

Uzmanību! Šīs interneta lapas iesaku izmantot tikai tad, kad pats esi centies saprast mājasdarbu, bet tas nav izdevies, vai arī tad, kad vēlies pārliecināties par sava risinājuma pareizību. Atceries, ka pēc attālināto mācību beigām būs jāatgriežas skolā, kur visi uzdevumi būs jāpilda bez viedtālruņa palīdzības. 

 

Šajā interneta vietnē iespējams pārliecināties ne tikai par to, vai ķīmiskā reakcija ir pareizi novienādota, bet arī par to, cik pareizi izpildīti molmasas, masas un molu aprēķinu uzdevumi. 

 

hugo.lv ir vislabākais mašīntulkotājs, tas atsevišķus vārdus, frāzes un teikumus no krievu un angļu valodas uz latviešu valodu, kā arī no latviešu valodas uz krievu un angļu valodu iztulko kvalitatīvāk nekā tilde vai google translate. 

 

Šajā interneta vietnē iespējams izlabot kļūdas paša rakstītā tekstā angļu un vācu valodā. 

Pēc algebras vai trigonometrijas piemēra noskenēšanas ar šo lietotni lietotnē parādās risinājuma gaita. Es šo aplikāciju iesaku izmantot nevis, lai ātrāk izpildītu matemātikas mājasdarbus, bet gan kā palīglīdzekli ļoti sarežģītu piemēru risināšanā tajos brīžos, kad pašam vairs nav ideju, kā piemēru rēķināt tālāk, bet ir vēlme labāk apgūt matemātiku. Aplikācijā pieejams arī zinātniskais kalkulators. 

Šo universālo lietotni iespējams izmantot ne tikai kā palīglīdzekli  fizikas uzdevumu, kuros jāpāriet uz citām mērvienībām, izpildē, bet arī dzīvē. Lietotnē pieejamas gan dažādas mūsdienās sastopamas, gan arī sen aizmirstas mērvienības. Tajā var aprēķināt arī nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Aplikācijā ir arī kompass, līmeņrādis, apavu, apģērbu, cepuru un gredzenu izmēru tabula, periodiskā tabula, transportieris, datumu kalkulators, teksta rediģēšanas iespējas, kulinārijas mērvienību tabula, kā arī dažāda veida finanšu kalkulatori. 

 

Šajā interneta vietnē iespējams pārbaudīt ne tikai latviešu valodas vārdu pareizrakstību, bet arī šo vārdu definīcijas, dzimti, skaitli, locījumu un deklināciju, kā arī katram vārdam piemeklēt atbilstošus sinonīmus un antonīmus, atrast frazeoloģismus, kuros šis vārds ietilpst. 

 

Citi noderīgi ar mācību procesu saistīti resursi.  

Ar šīs mobilās lietotnes palīdzību iespējams interesantā, atraktīvā veidā apgūt jaunas svešvalodas. Aplikācijā iespējams pildīt gan valodas lietojuma un gramatikas, gan lasīšanas, klausīšanās un izrunas trenēšanas uzdevumus. Labākus rezultātus iespējams sasniegt, jaunos vārdiņus un to tulkojumus izrakstot burtnīcā vai kladītē. Lai nezustu motivācija katru dienu svešvalodas apguvei veltīt vismaz 5 minūtes, aplikācija regulāri par sevi atgādina, kā arī tajā iespējams vērot savu progresu un reitingu salīdzinājumā ar citiem aplikācijas lietotājiem. 

Šajā interneta vietnē iespējams attālināti pildīt grupu un pāru darbus – plakātus un prezentācijas pēc kopīgošanas iespējams taisīt visai grupai reizē (nav jātērē laiks dokumenta pārsūtīšanai grupas biedriem). Šajā vietnē pieejamas dažādas interesantas, stilīgas veidnes, kas plakāta vai prezentācijas veidošanu padara daudz interesantāku un vienkāršāku.