10 veiksmes likumi

10 padomi, kā labi uzrakstīt bakalaura darbu

Raksta: Paula Sonita Deruma Tā kā tuvojas pavasaris, kurā pēdējā kursa studentiem jāpabeidz un jāaizstāv savi diplomdarbi, bet priekšpēdējā kursa studentiem jāsāk domāt par diplomdarba tēmas un darba vadītāj...

Ko jaunietis var?

Young Media House vasaras skolas noslēgumā aicinājām iedvesmojošus un radošus jauniešus uz sarunu, lai saprastu - kur slēpjas jauniešu spēks un kāpēc būšana jaunietim paver vēl vairāk jaunu iespēju! Kā sevi mo...

10 padomi laba ZPD izstrādē

Pavasaris daudziem vidusskolēniem saistās ar zinātniskās pētniecības darbu uzsākšanu un veidošanu un savu meistardarbu prezentēšanu reģionālajās un valsts konferencēs. Lai gan ZPD izstrāde nav obligāta visās skolās, to veidošana nodrošina pamatus turpmāko kurs...

5 padomi pasākumu vadīšanā

Projekts "Skaties un mācies" bija laba iespēja atsvaidzināt publiskās runas prasmes. Pateicoties tam, ka biju brīvā un atvērtā publikā, bija mazliet vieglāk iejusties un atrast konforta stāvokli visu priekšā. P...