Raidījums: Tikumība / Netikumība

Izvēlies TV : Tikumība / Netikumība

Izvēlies TV raidījums "Tikumība/Notikumība" veic pētījumu par ētikas un estētikas jautājumiem izglītībā Latvijas skolās, un meklē jauniešu, kā arī pieaugušo viedokļi par to, kas ir tikumība un vai tā būtu strik...